Tag: ผลิตภัณฑ์ อาหาร เสริม คือ อะไร

ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม

ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม บริการครบทุกกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม เป็นยี่ห้ออาหารและอาหารเสริมที่โตขึ้นอย่างก้าวกระโดดและเป็นที่นิยมในประเทศไทยอย่างครอบคลุมรับรองจากยอดขาย 1,500 ล้านบาทภายในณ เวลาเพียง 2 ปี อีกทั้งยังสามารถฝ่าด่านกรรมการสุดหินจากหน่วยงานชั้นเอเชีย  จนสามารถคว้า 2 ค่าตอบแทนชั้นเอเชียมาครองได้ในปี ซึ่งหยิบเป็นยี่ห้อที่อายุนิดหน่อยที่สุดที่เคยได้รับสิ่งตอบแทนนี้ สินค้าเสริมอาหาร สินค้าเสริมอาหาร หรือที่รู้จัก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คือ กันทั่วๆไปในนาม “อาหารเสริม” นั้นปัจจุบันนี้ได้มีหน้าที่ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเสริมอาหารที่ช่วยในเรื่องความสวยความสวยงาม อาทิ สินค้าเสริมอาหารที่ใช้สั่งงานน้ำหนัก สินค้าที่ใช้ลดความเหี่ยวย่นของผิวหนัง ยิ่งไปกว่านั้นความสวยความสวยงามยังมีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเสริมขีดความสามารถของร่างกายด้านต่างๆ ซึ่งในหมู่หลังนี้จะเน้นหมู่เป้าหมายไปที่ผู้สูงอายุ…